coma-valencia.es Política de Privacitat

1. VISIÓ GENERAL DE LA PROTECCIÓ DE DADES


Informació general 

La següent informació li proporcionarà una visió general del que succeirà amb les seues dades personals quan visite el nostre lloc web. El terme”dades personals” comprén totes les dades que poden utilitzar-se per a identificar-li personalment. Per a obtindre informació detallada sobre el tema de la protecció de dades, consulte la nostra Declaració de protecció de dades, que hem inclòs davall d'aquesta còpia.


Registre de dades en la nostra pàgina web 

Qui és el responsable del registre de dades en este lloc web (és a dir, el “responsable del tractament de dades”)

Les dades d'este lloc web són processats per l'operador del lloc web, la informació de contacte de les quals està disponible en la secció “Informació requerida per llei” d'aquest lloc web.


Com registrem les seues dades? 

Recopilem les seues dades com resultat de que vosté els compartisca amb nosaltres. Açò pot ser, per exemple, informació que vosté introdueix en el nostre formulari de contacte.

 Els nostres sistemes informàtics registren automàticament altres dades quan vosté visita nostre lloc web. Aquestes dades inclouen principalment informació tècnica (per exemple, navegador web, sistema operatiu o moment en què es va accedir al lloc) . Aquesta informació es registra automàticament quan vosté accedeix al nostre lloc web.


Per a què fins utilitzem les seues dades? 

Una part de la informació és generada per a garantir la provisió lliure d'errors del lloc web. Es poden utilitzar altres dades per a analitzar els seus patrons d'usuari.


Quins drets té vosté pel que fa a la seua informació? 

Vosté té dret a rebre informació sobre la font, els destinataris i la finalitat de les seues dades personals arxivats en qualsevol moment sense haver de pagar una tarifa per les dites divulgacions. També té dret a exigir que les seues dades siguen rectificades, bloquejades o eliminades. Per favor, no dubte a posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment a través de la direcció indicada a la secció “Informació requerida per llei“ d'aquest lloc web si té preguntes sobre aquest o qualsevol altre tema relacionat

A més, en determinades circumstàncies, vosté té dret a exigir la restricció del tractament de les seues dades personals. Per a més detalls, consulte la Declaració de Protecció de Dades a l'apartat “Dret a la restricció del tractament de dades”.


Ferramentes d'anàlisi i ferramentes proporcionades per tercers

Hi ha la possibilitat que els seus patrons de navegació siguen analitzats estadísticament quan visite el nostre lloc web. Aquests anàlisis es realitzen principalment amb cookies i amb el que anomenem programes d'anàlisi. Per regla general, els anàlisis dels seus patrons de navegació es realitzen de forma anònima, és a dir, els patrons de navegació no poden ser rastrejats fins a vosté. Té l'opció d'oposar-se a la dits anàlisis o pot impedir la seua realització no utilitzant determinades ferramentes. Per a obtindre informació detallada respecte d'això, consulte la nostra Declaració de protecció de dades a continuació.

Té l'opció d'oposar-se a tals anàlisis. Li informarem sobre les opcions d'oposició en esta Declaració de Protecció de Dades.

2. INFORMACIÓ GENERAL Y DADES OBLIGATORIES 

Protecció de dades

Els operadors d'aquest lloc web i les seues pàgines es prenen molt seriosament la protecció de les seues dades personals. Per tant, tractem les seues dades personals com a informació confidencial i d'acord amb les disposicions legals de protecció de dades i aquesta Declaració de Protecció de Dades. 

Sempre que utilitze aquest lloc web, es recopilarà una varietat d'informació personal. Les dades personals comprenen dades que poden ser utilitzats per a identificar-li personalment. Aquesta Declaració de Protecció de Dades explica quins dades arrepleguem així com els fins per als que els utilitzem. També explica com i amb quin propòsit es recopila la informació.

Per la present li informem de que la transmissió de dades a través d'Internet (és a dir, a través de comunicacions per correu electrònic) pot ser propensa a llacunes de seguretat. No és possible protegir completament les dades contra l'accés de tercers. 
Informació sobre la part responsable (denominada ”controlador” en el GDPR) 
El responsable del tractament de les dades d'esta pàgina web és:

coma Valencia S.L.
Marketing Digital

C/ Xàtiva, 15-14ª
ES-46002 València

Telèfon: 0034963682651
Correu electrònic: info@coma-valencia.es

El responsable del tractament és la persona física o jurídica que, per si sola o junt amb altres persones, pren decisions sobre els fins i recursos del tractament de dades personals (per exemple, noms, direccions de correu electrònic, etc.) . 


Revocació del seu consentiment per al tractament de dades 

Una àmplia gamma de transaccions de processament de dades només són possibles amb el seu consentiment expresse. També pot revocar en qualsevol moment qualsevol consentiment que ja ens haja donat. Per a això, tot el que ha de fer és enviar-nos una notificació informal per correu electrònic. Açò s'entén sense perjuí de la legalitat de qualsevol arreplega de dades que haja tingut lloc abans de la seua revocació.


Dret a oposar-se a l'arreplega de dades en casos especials; dret a oposar-se a la publicitat directa (Art. 21 GDPR)
En el cas que les dades es processen sobre la base de l'Art. 6 Art. 1 lit. e o f GDPR, vosté té dret a oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seues dades personals per motius derivats de la seua situació particular. Açò també s'aplica a qualsevol perfil basat en aquestes disposicions. Per a determinar el fonament jurídic en què es basa qualsevol tractament de dades, consulte la present Declaració de Protecció de Dades. En cas d'oposició, ja no processarem les seues dades personals afectades, a no ser que estiguem en condicions de presentar raons convincents de protecció per al processament de les seues dades, que superen els seus interessos, drets i llibertats, o si el propòsit del processament és la reclamació, l'exercici o la defensa de drets legals (objecció de conformitat amb l'art. 21, apt. 1 de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal).

Si les seues dades personals es processen a fi de realitzar publicitat directa, vosté té dret a oposar-se en qualsevol moment al processament de les seues dades personals afectats per als fins de la dita publicitat. Açò també s'aplica a l'elaboració de perfils en la mesura que estiga afiliada a la dita publicitat directa. Si s'oposa, les seues dades personals deixaran d'utilitzar-se posteriorment amb fins publicitaris directes (objecció segons l'art. 21, apt. 2 de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal) .


Dret a presentar una denúncia davant de l'organisme supervisor competent 

En cas de violació del Reglament GDPR, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant d'una societat de vigilància, en particular a l'Estat membre en què habitualment tenen el seu domicili, lloc de treball o lloc en què s'ha produït la suposada violació. El dret a presentar una queixa està en vigor independentment de qualsevol altre procediment administratiu o judicial disponible com a recurs legal.


Dret a la portabilitat de les dades 

Vosté té dret a exigir que li entreguem les dades que processem automàticament sobre la base del seu consentiment o que, per a complir un contracte, se li entreguen a vosté o a un tercer en un format d'ús comú i llegible per una màquina. En el cas que s'exigisca la transferència directa de les dades a un altre controlador, açò només es farà si és tècnicament factible.

Xifrat SSL i/o TLS
Per raons de seguretat i per a protegir la transmissió de contingut confidencial, com a ordes de compra o consultes que ens envie com a operador del lloc web, aquest lloc web utilitza un programa d'encriptació SSL o TLS. Pot reconéixer una connexió encriptada comprovant si la línia de direcció del navegador canvia de “http://” a “https://” i també per l'aparició de l’icona del cadenat a la línia del navegador.

Si l'encriptació SSL o TLS està activada, les dades que ens transmeta no podran ser llegits per tercers.


Informació, bloqueig, rectificació i eradicació de dades 

Al el marc de les disposicions legals aplicables, vosté té dret a sol·licitar en qualsevol moment, informació sobre les seues dades personals arxivades, el seu origen i destinataris, així com sobre la finalitat del tractament de les seues dades. També pot tindre dret a què les seues dades siguen rectificades, bloquejades o borrades. Si té preguntes sobre este tema o qualsevol altra qüestió sobre dades personals, no dubte a posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment en la direcció indicada en la secció “Informació requerida per llei”.


Dret a exigir restriccions de processament 

Vosté té dret a exigir la imposició de restriccions pel que fa al tractament de les seues dades personals. Per a això, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment a la direcció indicada a l'apartat “Informació requerida per llei”. El dret a exigir la restricció del processament s'aplica en els casos següents:

  • En el cas que vosté qüestione l'exactitud de les seues dades arxivats per nosaltres, normalment necessitarem algun temps per a verificar esta reclamació. Durant el temps que dure esta investigació, vosté té el dret d'exigir que restringim el processament de les seues dades personals.
  • Si el tractament de les seues dades personals s'ha realitzat de forma il·legal, vosté té l'opció d'exigir la restricció del tractament de les seues dades en compte d'exigir l'eradicació d'estes dades.
  • Si ja no necessitem les seues dades personals i vosté els necessita per a exercir, defendre o reclamar drets legals, té dret a exigir la restricció del tractament de les seues dades personals en compte de la seua eradicació. 
  • Si vosté ha presentat una objecció de conformitat amb l'Art. 21 Art. 1 GDPR, els seus drets i els nostres hauran de ponderar-se entre si. Mentres no s'haja determinat quins interessos prevalen, vosté té dret a exigir una restricció en el tractament de les seues dades personals.
  • Si vosté ha restringit el tractament de les seues dades personals, estos dades -amb excepció del seu arxiu- només podran ser tractats amb el seu consentiment o per a reclamar, exercir o defendre drets legals o per a protegir els drets d'altres persones físiques o jurídiques o per raons importants d'interés públic citades per la Unió Europea o un Estat membre de la UE.

 

3. REGISTRE DE DADES A LA NOSTRA PÀGINA WEB


Cookies

En alguns casos, el nostre lloc web i les seues pàgines utilitzen les anomenades cookies. Les cookies no causen cap dany al seu ordinador i no contenen virus. El propòsit de les cookies és fer que el nostre lloc web siga més fàcil d'usar, efectiu i segur. Les cookies són xicotets arxius de text que es col·loquen en el seu ordinador i que el seu navegador emmagatzema.

La majoria de les cookies que utilitzem són les anomenades “cookies de sessió”. S'esborren automàticament després que vosté abandona el nostre lloc. Altres cookies romandran arxivades en el seu dispositiu fins que vosté les elimine. Aquestes cookies ens permeten reconéixer el seu navegador la pròxima vegada que visite el nostre lloc web.

Vosté pot ajustar la configuració del seu navegador per a assegurar-se de que se li notifique cada vegada que es col·loquen cookies i per a permetre-li acceptar cookies només en casos específics o excloure l'acceptació de cookies per a situacions específiques o, en general, per a activar l'eliminació automàtica de cookies quan tancament el seu navegador. Si desactiva les cookies, les funcions d'aquest lloc web poden estar limitades.

Les cookies que són necessàries per a la realització de la transacció de comunicacions electròniques o per a proporcionar determinades funcions que desitja utilitzar (per exemple, la funció de carret de la compra) , s'emmagatzemen sobre la base de l'Art. 6 Art. 1 lit. f GDPR. L'operador del lloc web té un interés legítim a emmagatzemar cookies per a garantir la prestació tècnicament lliure d'errors i optimitzada dels serveis de l'operador. En el cas que s'emmagatzemen altres cookies (per exemple, cookies per a l'anàlisi dels seus patrons de navegació) , es tractaran per separat en la present Declaració de protecció de dades.


Sol·licitud per correu electrònic, telèfon o fax 

Si es posa en contacte amb nosaltres per correu electrònic, telèfon o fax, la seua sol·licitud, incloent totes les dades personals resultants (nom, sol·licitud) , serà emmagatzemada i processada per nosaltres a fi de processar la seua sol·licitud. No transmetem estes dades sense el seu consentiment.

El tractament d'aquestes dades es basa en l'Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, si la seua sol·licitud està relacionada amb l'execució d'un contracte o si és necessari dur a terme mesures precontractuals. En tots els altres casos, el tractament es basa en el seu consentiment (article 6 (1) un GDPR) y/o en els nostres interessos legítims (article 6 (1) (f) GDPR) , ja que tenim un interés legítim en el tractament efectiu de les sol·licituds que se'ns dirigixen.

Les dades que vosté ens envia a través de sol·licituds de contacte romanen amb nosaltres fins que vosté ens sol·licite que els eliminem, revoque el seu consentiment per a l'emmagatzemament o la finalitat de l'emmagatzemament de dades caduque (per exemple, després de completar la seua sol·licitud) . Les disposicions legals obligatòries, en particular els terminis de conservació legals, no es veuran afectades.
 

4. FERRAMENTES D'ANÀLISI I PUBLICITAT

Google Analytics

Este lloc web utilitza funcions del servei d'anàlisi web Google Analytics. El proveïdor d'este servei és Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics utilitza les crides cookies. Les cookies són arxius de text que s'emmagatzemen en el seu ordinador i que permeten analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació generada per les cookies en el seu ús d'este lloc web es transferix normalment a un servidor de Google als Estats Units, on s'emmagatzema.

L'emmagatzemament de cookies de Google Analytics i la utilització d'esta ferramenta d'anàlisi es basen en l'Art. 6 Art. 1 lit. f GDPR. L'operador d'este lloc web té un interés legítim en l'anàlisi dels patrons dels usuaris per a optimitzar tant els serveis oferits en línia com les activitats publicitàries de l'operador.

Anonimització de IP

En aquest lloc web, hem activat la funció d'anonimat IP. Com resultat, la seua direcció IP serà abreviada per Google als Estats membres de l’Unió Europea o en altres Estats que han ratificat el Conveni sobre l'Espai Econòmic Europeu abans de la seua transmissió als Estats Units. La direcció IP completa es transmetrà a un dels servidors de Google als Estats Units i s'abreviarà allí només en casos excepcionals. En nom de l'operador d'aquest lloc web, Google utilitzarà esta informació per a analitzar el seu ús d'este lloc web a fi de generar informes sobre les activitats del lloc web i per a prestar altres serveis a l'operador d'aquest lloc web que estiguen relacionats amb l'ús del lloc web i d'Internet. La direcció IP transmesa junt amb Google Analytics des del seu navegador no es fusionarà amb altres dades en possessió de Google


Plug-in per al navegador

Vosté té l'opció d'impedir l'arxiu de cookies per mitjà de la realització dels canvis pertinents en la configuració del seu navegador. No obstant això, hem d'assenyalar que en aquest cas és possible que no puga utilitzar totes les funcions d'aquest lloc web en tota la seua extensió. A més, vosté té l'opció d'impedir el registre de les dades generats per la cookie i afiliats al seu ús del lloc web (incloent la seua direcció IP) per Google, així com el processament d'estes dades per Google per mitjà de la descàrrega i instal·lació del complement del navegador disponible en l'enllace següent: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Objecció al registre de dades 
Vosté té l'opció d'impedir el registre de les seues dades per Google Analytics fent clic al següent enllaç. Açò resultarà en la col·locació d'una cookie d'exclusió, que impedeix el registre de les seues dades durant futures visites a aquest lloc web: Desactivació de Google Analytics.

Per a obtindre més informació sobre el tractament de les dades dels usuaris per part de Google Analytics, consulte la Declaració de privacitat de dades de Google en: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Processament de dades de contractes 

Hem firmat un contracte de processament de dades amb Google i estem aplicant al màxim les estrictes disposicions de les agències alemanyes de protecció de dades a l'utilitzar Google Analytics.

Període d'arxiu 

Les dades sobre l'usuari o el nivell d'incident emmagatzemats per Google en relació amb les cookies, els ANEU d'usuari o els ANEU de publicitat (per exemple, les cookies de DoubleClick o els ANEU de publicitat d'Android) seran anonimizados o eliminats després de 14 mesos. Per a més detalls, faça clic en l'enllace següent: support.google.com/analytics/answer/7667196


5. SERVEIS PERSONALITZATS

Sol·licituds d'ocupació 

Oferim als visitants del lloc web l'oportunitat d'enviar-nos sol·licituds d'ocupació (per exemple, per correu electrònic, per correu postal o per mitjà de l'enviament del formulari de sol·licitud d'ocupació en línia) . A continuació, li informarem sobre l'abast, la finalitat i l'ús de les dades personals recopilats en relació amb el procés de sol·licitud. Li assegurem que la recopilació, el processament i l'ús de les seues dades es realitzaran de conformitat amb els drets de privacitat de dades aplicables i totes les altres disposicions legals, i que les seues dades sempre seran tractats de forma estrictament confidencial.

Abast i finalitat de l'arreplega de dades 

Si ens presenta una sol·licitud d'ocupació, processarem totes les dades personals afiliats (per exemple, dades de contacte i de comunicació, documents de sol·licitud, notes preses durant les entrevistes de treball, etc.) , si són necessaris per a prendre una decisió sobre l'establiment o una relació laboral. El fonament jurídic de l'anterior és el § 26 del nou GDPR segons el dret alemany (Negociació d'una relació laboral) , Art. 6 Art. 1 lit. b GDPR (Negociacions contractuals generals) i - sempre que vosté ens haja donat el seu consentiment - Art. 6 Art. 1 lit. a GDPR. Vosté pot revocar qualsevol consentiment donat en qualsevol moment. Dins de la nostra empresa, les seues dades personals només es compartiran amb les persones que participen en el processament de la seua sol·licitud d'ocupació.

En el cas que la seua sol·licitud d'ocupació done lloc a la seua contractació, les dades que ha presentat s'arxivaran basant-se en el § 26 del Nou GDPR i a l'Art. 6 Art. 1 lit. b GDPR a fi d'implementar la relació laboral en el nostre sistema de processament de dades.

Període d'arxiu de dades 

En el cas que no podem oferir-li un lloc de treball, si rebutja una oferta d'ocupació, retracta la seua sol·licitud, revoca el seu consentiment per al processament de les seues dades o ens demana que eliminem les seues dades, emmagatzemarem les seues dades transferides, inclosos els documents de sol·licitud presentats físicament, durant un màxim de 6 mesos després de la conclusió del procés de sol·licitud (període de retenció) , perquè podem realitzar un seguiment dels detalls del procés de sol·licitud en cas de disparitats (Art. 6 Art. Art. Art. 6 Secc. 1 lit. f GDPR) .

VOSTÉ TÉ L'OPCIÓ D'OPOSAR-SE A AQUEST ALMACENAMIENTO/RETENCIÓN DE LES SEUES DADES SI TÉ INTERESSOS LEGÍTIMS PER A FER-HO QUE SUPEREN ELS NOSTRES INTERESSOS.

Una vegada transcorregut el termini de conservació, les dades s'eliminaran, a menys que estiguem subjectes a altres obligacions legals de conservació o que existisquen altres motius legals per a continuar emmagatzemant les dades. Si és previsible que la retenció de les seues dades serà necessàries després que haja expirat el període de retenció (per exemple, a causa d'un litigi imminent o pendent) , les dades no s'esborraran fins que hagen passat a ser irrellevants. Açò s'entendrà sense perjuí de qualssevol altres períodes legals de conservació.